ชื่อไทย : เอื้องพร้าว
ชื่อท้องถิ่น : ฉัตรพระอินทร์(กลาง,เลย) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phaius tankervilleae (Banks ex L’Her.) Blume
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้ดิน ลำลูกกล้วยรูปกรวย ขนาด 3 ? 3 ซม. มีกาบใบหุ้ม
ใบ :
รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 8-12 ซม. ยาว 60-100 ซม. แผ่นใบค่อนข้างบาง เป็นจีบ ปลายใบแหลม โคนหุ้มซ้อนกันคล้ายต้น จำนวน 4-5 ใบต่อต้น
ดอก :
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีน้ำตาลอมเหลือง หลังกลีบขาว กลีบปากห่อ ปลายแผ่สีชมพูเข้ม ออกเป็นช่อตั้งจากโคนกอสูงได้ถึง 150 ซม. ก้านช่ออวบและแข็ง ดอกเกิดค่อนไปทางปลายช่อจำนวน 5-20 ดอกต่อช่อ ทยอยบานเป็นเวลานาน บานครั้งละหลายดอก ก้านดอกยาว 3 – 4 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 9-10 ซม. มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : มีนาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : เมษายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา ป่าดิบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ ทั่วไปในเอเชียเขตร้อนและเขตอบอุ่น การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ : วัสดุปลูกควรมีส่วนประกอบของดินร่วนผสมปุ๋ยอินทรีย์ อาจมีถ่าน อิฐทุบหรือกาบมะพร้าวสับปนเพื่อให้ระบายน้ำได้ดี รดน้ำด้วยน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นหรือตะกอน หากเข้าสู่ช่วงระยะพักตัวงดการให้น้ำ การขยายพันธุ์โดยการ แบ่งหัว หรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกประดับตกแต่งสวนภายในและภายนอกอาคาร
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554